ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ โรงพยาบาลราชวิถี ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

Accessibility