ประชาสัมพันธ์กิจกรรม world wide pressure injury day 2020 ในโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการดูแลแผลกดทับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  • -
%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b9%82

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม world wide pressure injury day 2020 ในโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการดูแลแผลกดทับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำหรับ สำหรับคณะทำงานฯ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ดูแล และประชาชนทั่วไป ที่สนใจ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ  ณ บริเวณอาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 2 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2563

%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b9%82qr-code-%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-1

qr-code-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-pu-64

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน

Please follow and like us:

Accessibility