****โรงพยาบาลราชวิถีจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลราชวิถี ที่มีอายุ ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ตามประกาศของประกันสังคม***

  • -

****โรงพยาบาลราชวิถีจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลราชวิถี ที่มีอายุ ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ตามประกาศของประกันสังคม***

โรงพยาบาลราชวิถีจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

แก่ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลราชวิถี

ที่มีอายุ ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป ตามประกาศของประกันสังคม

*** ขยายระยะเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ธันวาคม 2564 ***

ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ห้องตรวจคลินิกเฉพาะโรคอายุรกรรม ตึกอายุรกรรมชั้น 1 (ห้อง 6/6 – 6/8)

ในวันและเวลาราชการ โดยยกเว้นวันหยุดวันเสาร์ อาทิตย์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพิเศษ

เอกสารที่ต้องนำมาในการมายื่นฉีดยา

  1. นำบัตรประชาชนมาทุกครั้ง

5032303
โดยให้มีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หรือ สแกนคิวอาร์โค๊ตลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

โดยจำกัด วันละ 45 คน ช่วงเช้า 25 คน ช่วงบ่าย 20 คน

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 02-206-2900 ต่อ 60211

ลงทะเบียน..คลิก

vuccin

Please follow and like us:

Accessibility