ยกระดับสุขภาพประชาชนโดยการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้อง ครั้งที่ 3

  • -
1

ยกระดับสุขภาพประชาชนโดยการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้อง ครั้งที่ 3

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการผ่าตัดทางกล้องสาขาออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลราชวิถี จัดโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์สู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค เรื่อง “ยกระดับสุขภาพประชาชน โดยการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้อง” ครั้งที่ 3 นำทีมโดย นายแพทย์พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ในส่วนภูมิภาค เพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้ง เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ร่วมกัน ณ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2563

612-%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b1

Please follow and like us:

Accessibility