การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 73

  • -
website

การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 73

ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 73 Theme : Post COVID-19 Era, Now and Then โดยมี ศ.คลินิก นพ.สุรวิทย์ เตชธุวานันท์ อธิการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ปาฐกถาพิเศษ นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายในประเด็นที่น่าสนใจโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง Medical Service และ Medical Education รวมทั้ง มีพิธีส่งมอบธงการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมกลุ่มย่อยสำหรับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ อีกด้วย สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้โรงพยาบาลราชวิถีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ โดย นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 กันยายน 2563

1192020_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%91%e0%b9%91_11123uhosnet

Please follow and like us:

Accessibility