รพ.ราชวิถี เตรียมจัดซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัยอาคารหอพัก 18 ชั้น (นอกเวลาราชการ) วันที่ 25 – 26 กันยายน 2563

Accessibility