ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

  • -

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

“รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1”  

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว  โรงพยาบาลราชวิถี

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว   ประจำปีการศึกษา  2564 รอบที่ 1

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว  โรงพยาบาลราชวิถี   มีความประสงค์  รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว   ตั้งแต่บัดนี้ ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดไฟล์กรอกข้อมูลและส่งไฟล์กลับพร้อมเซ็นชื่อกำกับมาที่  E-mail : backoffice.FMRJ@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล้าง

 

  • จดหมายแนะนำตัว ใบ recommend (แบบประเมินคุณลักษณะ) จำนวน 3 ฉบับ

ให้ผู้ประเมิน เป็นผู้จัดส่งเอกสารกลับมาที่ รพ.ราชวิถี ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

(ห้ามมิให้ผู้สมัครนำเอกสารมาส่งเอง มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา)

ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร และแบบประเมินคุณลักษณะ

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว

2 โรงพยาบาลราชวิถี กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 13

แขวงพญาไท เขตราชเทวี  10400

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   นส.ลดาวัลย์ พงษ์ปลัด

โทร 02-206-2900 ต่อ 11320 มือถือ  083-6013688

Fax. 02-354-8094

 

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวปี 2564 รอบที่ 1  จนถึง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

 

กำหนดสัมภาษณ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น.  ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว           อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 13  โรงพยาบาลราชวิถี

 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดใบสมัครแบบประเมิน

 

Please follow and like us:

Accessibility