ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

Accessibility