ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานราชการ 5 ตำแหน่งได้แก่ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการพัสดุ พนักงานช่วยการพยาบาล และผู้ช่วยทันตแพทย์

Accessibility