ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

Accessibility