ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการพัสดุ พนักงานช่วยการพยาบาล และผู้ช่วยทันตแพทย์

Accessibility