รพ.ราชวิถี จัดโครงการอบรม “วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์”

  • -
img_2406

รพ.ราชวิถี จัดโครงการอบรม “วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์”

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรม “วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์” (Correlated Clinical Sciences & Basic Medicine Sciences เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และความรู้ทางคลินิกให้เกิดประโยชน์ต่อมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย โดยมี นายแพทย์พุทธิพร เย็นบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการฝึกอบรม เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

img_2409

untitled-1

img_2436

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89

Please follow and like us:

Accessibility