การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบส่งต่อเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโดยใช้ Application และการบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  • -
img_1037

การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบส่งต่อเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโดยใช้ Application และการบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบส่งต่อเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโดยใช้ Application และการบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” จัดโดย โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรงสาธารณสุข และคณะกรรมการ Service Plan สาขาโรคหัวใจ เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ ได้มีการเปิดตัวนวัตกรรมในการบริหารจัดการ การรับ – ส่งต่อ ผู้ป่วยโรคหัวใจในรูปแบบ Application “STEMI BANGKOK” ขึ้นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ เพื่อบริหารจัดการและสนับสนุนการรับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ STEMI และ NSTEMI High Risk ให้สามารถเข้าถึงบริการได้ตามมาตรฐานลดระยะเวลาการประสานงานของแต่ละโรงพยาบาลด้วยกระบวนการที่สั้นที่สุด ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาและบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย และยังได้พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ACS Registry เพื่อการเก็บข้อมูล ผู้ป่วย Acute Coronary Syndrome (ACS) หรือ โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับเป็นโมเดลต้นแบบในการพัฒนาระบบการรับ – ส่งต่อผู้ป่วยในอนาคตอีกด้วย

untitled-1

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-stemi-bangkok-29-07-2563

Please follow and like us:

Accessibility