ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผ่าตัดทางกล้องสาขาออร์โธปิดิกส์ รพ.ราชวิถี จัดโครงการ “ยกระดับสุขภาพประชาชน โดยการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้อง ครั้งที่ 1” ณ โรงพยาบาลแม่จัน

  • -
25072

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผ่าตัดทางกล้องสาขาออร์โธปิดิกส์ รพ.ราชวิถี จัดโครงการ “ยกระดับสุขภาพประชาชน โดยการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้อง ครั้งที่ 1” ณ โรงพยาบาลแม่จัน

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการผ่าตัดทางกล้องสาขาออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลราชวิถี จัดโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์สู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค เรื่อง “ยกระดับสุขภาพประชาชน โดยการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้อง ครั้งที่ 1” นำทีมโดย นายแพทย์พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์ในส่วนภูมิภาค เพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ร่วมกัน โดยมี นายแพทย์สุรชัย ปิยวรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จัน เป็นประธานในพิธีเปิด และให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย

untitled-1

%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%98%e0%b8%9b%e0%b8%b4

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility