ประกาศยกเลิกโครงการอบรม ในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลักสูตร 4 เดือน) สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม รุ่นที่ 21 ประจำปี 2563

  • -

ประกาศยกเลิกโครงการอบรม ในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลักสูตร 4 เดือน) สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม รุ่นที่ 21 ประจำปี 2563

ประกาศยกเลิกโครงการอบรม ในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลักสูตร 4 เดือน)

สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม รุ่นที่ 21 ประจำปี 2563 (ชื่อเดิม สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับผ่าตัด)

ซึ่งดำเนินการโดย งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี

เนื่องจาก เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงเห็นสมควรยกเลิกการจัดโครงการอบรมฯ ดังกล่าว เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อ
ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าอบรมในปีงบประมาณ 2564 (ดำเนินการอบรมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2564) สามารถติดตามข้อมูลการประชาสัมพันธ์รับสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลราชวิถี (WWW.rajavithi.go.th) ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

Please follow and like us:

Accessibility