ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง ได้แก่ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ นักจัดการงานทั่วไป และพนักงานช่วยการพยาบาล

Accessibility