ประกาศรายชื่อและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไป ตำแหน่งนายแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นายช่างเทคนิค และเจ้าพนักงานธุรการ

Accessibility