รพ.ราชวิถี ออกหน่วยพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในเขตสุขภาพที่ 9 ระยะที่ 2 แบบบูรณาการและยั่งยืน

  • -
s__65503238

รพ.ราชวิถี ออกหน่วยพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในเขตสุขภาพที่ 9 ระยะที่ 2 แบบบูรณาการและยั่งยืน

นายแพทย์วิทวัส พิบูลย์ ประธานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลราชวิถี นำทีมแพทย์ออกหน่วยในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในเขตสุขภาพที่ 9 ระยะที่ 2 แบบบูรณาการและยั่งยืน ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2563 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการให้บริการด้านการผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery bypass surgery, CABG) ในผู้ป่วยโรคหัวใจ แก่ทีมแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์ ให้มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยคิวผ่าตัดและลดการส่งผู้ป่วยมายังส่วนกลาง

s__65503237

%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9c%e0%b8%b9

Please follow and like us:

Accessibility