ประกาศรับสมัครวิสัญญีแพทย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง ประจำโรงพยาบาลราชวิถี 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

Accessibility