ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ “การจัดการกับข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากสื่อออนไลน์ช่วงสถานณการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19”

  • -

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ “การจัดการกับข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากสื่อออนไลน์ช่วงสถานณการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19”

99421175_10157304751158106_5779352351919833088_n

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
“การจัดการกับข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากสื่อออนไลน์ช่วงสถานณการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19”
5 ข่าวไหน ข่าวจริง ข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด-19 ทุกการตอบจะบริจาค 5 บาท ไปยังองค์กรการกุศล ทำเสร็จแล้วแชร์ต่อได้

คลิกเลย bit.ly/TrueorFalseCOVID19

Please follow and like us:

Accessibility