เจาะเลือดตรวจ CD4 ลดความแออัดของผู้มารับบริการ ณ ห้องเจาะเลือด ชั้น 1 ตึกสอาด ศิริพัฒน์ และ ชั้น 2 , 5 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

Accessibility