เตรียมพร้อมผลแล็บก่อนพบแพทย์ตามวันและเวลานัด ณ ห้องเจาะเลือด ชั้น 1 ตึกสอาด ศิริพัฒน์

Accessibility