ศูนย์รับบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาโรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

Accessibility