นพ.ฐิติ กวักเพฑูรย์ รับมอบถุงพลาสติกคลุมเท้าถึงเข่าและกาแฟ Cold brew สู้ภัย COVID-19

  • -

นพ.ฐิติ กวักเพฑูรย์ รับมอบถุงพลาสติกคลุมเท้าถึงเข่าและกาแฟ Cold brew สู้ภัย COVID-19

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 คุณเอนก จงเสถียร ผู้บริหาร บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (M WRAP) มอบหมายให้ผู้แทนนำถุงพลาสติกคลุมเท้าถึงเข่า (PPE) จำนวน 200 คู่ มามอบให้กับโรงพยาบาลราชวิถี เป็นครั้งที่ 2 เพื่อนำไปส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย COVID-19 และเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 คุณสุพร นภาโชติศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท คาซา รอคคา จำกัด ได้นำกาแฟ Cold brew มามอบให้โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อเป็นกำลังใจให้แพทย์พยาบาลและบุคลากรการแพทย์ โดยมี นายแพทย์ฐิติ กวักเพฑูรย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อไป

247687

247679

Please follow and like us:

Accessibility