1 พ.ค. 63 ประชาชนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ กทม. จองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผ่านทาง Line @ucbkk ฟรี

Accessibility