ประกาศงดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563

  • -

ประกาศงดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563

messageimage_1588216670552

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี ตะหนักถึงความปลอดภัย ของผู้เข้ารับการอบรมและผู้เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรประกาศงดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบำบัด

Please follow and like us:

Accessibility