ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Accessibility