คุณเอนก จงเสถียร มอบถุงพลาสติกคลุมเท้าถึงเข่าให้กับโรงพยาบาลราชวิถีสู้ภัย COVID-19

  • -
234963

คุณเอนก จงเสถียร มอบถุงพลาสติกคลุมเท้าถึงเข่าให้กับโรงพยาบาลราชวิถีสู้ภัย COVID-19

234963

คุณเอนก จงเสถียร ผู้บริหาร บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (M WRAP) มอบหมายให้ผู้แทนนำถุงพลาสติกคลุมเท้าถึงเข่า (PPE) จำนวน 200 คู่ มามอบให้กับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อนำไปส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย COVID-19 โดยมี แพทย์หญิงอรศิริ เสรีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และนายแพทย์ฐิติ กวักเพฑูรย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 13 เมษายน 2563

 

โรงพยาบาลราชวิถี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อไป

Please follow and like us:

Accessibility