ประกาศปิดคลินิกให้คำปรึกษากัญชาทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 63

Accessibility