เดอะมอลล์ กรุ๊ป พันธมิตรธุรกิจ และลูกค้า มอบเงินบริจาค สนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

  • -
img_6600

เดอะมอลล์ กรุ๊ป พันธมิตรธุรกิจ และลูกค้า มอบเงินบริจาค สนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

img_6600

เดอะมอลล์ กรุ๊ป พันธมิตรธุรกิจ และลูกค้า มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 1,680,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยมี นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ วันที่ 7 เมษายน 2563

โรงพยาบาลราชวิถี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อไป

Please follow and like us:

Accessibility