มูลนิธิ มศว.เพื่อสังคมมอบเงินบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

  • -
227562

มูลนิธิ มศว.เพื่อสังคมมอบเงินบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

227562

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิ มศว.เพื่อสังคม เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 100,000.- บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมี นายแพทย์ฐิติ กวักเพฑูรย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้แทนรับมอบ ณ มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

โรงพยาบาลราชวิถี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อไป

Please follow and like us:

Accessibility