การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ นักกิจกรรมบำบัด เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานเภสัชกรรม พนักงานประจำห้องยา และ พนักงานพิมพ์

Accessibility