ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ และ เจ้าพนักงานธุรการ

Accessibility