รับสมัครพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ

  • -

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี
ขอเชิญ
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ
เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น ๑๐ วัน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตั้งแต่
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ทางเว็บไซด์โรงพยาบาลราชวิถี

รายละเอียด

การรับสมัคร: สมัครผ่านทาง link https://forms.gle/worxKHLqUusbfcmt8
หรือทาง QR code

%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
ติดต่อสอบถาม: โทร ๐-๒๓๕๔-๘๑๐๘ ต่อ ๓๙๑๕
นางพรหมพร ศรีประชา โทร ๐๘๖-๓๗๒-๙๘๖๕

Please follow and like us:

Accessibility