ห้องปฎิบัติการอณูชีววิทยา รพ.ราชวิถี เปิดให้บริการ “ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินหายใจ 7 ชนิด”

Accessibility