เปิดรับสมัครโครงการ Best practice in ostomy and wound care” ระหว่างวันที่ 2 – 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลราชวิถี

  • -

เปิดรับสมัครโครงการ Best practice in ostomy and wound care” ระหว่างวันที่ 2 – 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลราชวิถี

%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-best-63_a2

รายละเอียด ดังนี้
เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพผู้สนใจทั่วประเทศ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดทวารเทียม” ระยะสั้น (10 วัน)”  ใน “โครงการ Best practice in ostomy and wound care” ระหว่างวันที่  2 – 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลราชวิถี คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 50 หน่วย

ช่องทางการสมัคร
2.QR CODE (ในโปสเตอร์ที่ส่งมาให้)
3.สมัครได้ด้วยตนเอง ที่หอผู้ป่วยพิเศษรวม 8 ข โทร 02 354 8108 ต่อ 3814
พว. บุญชื่น อิ่มมาก มือถือ 099-353-5165
Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility