โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”สมดุลชีวิต พิชิตมณีเวช” วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 08.00-16.00น. ณ ห้องประชุมโยธี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี

  • -

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”สมดุลชีวิต พิชิตมณีเวช” วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 08.00-16.00น. ณ ห้องประชุมโยธี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี

311754

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครแจ้งรายชื่อที่คุณน้ำแข็ง โทร.2953 หรือ085-8184090
อีเมล: paviteuro@gmail.com
หมายเหตุ :รับเฉพาะบุคลากรของโรงพยาบาลราชวิถี

Please follow and like us:

Accessibility