ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 23 ตำแหน่ง

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility