ผอ.รพ.ราชวิถี รับมอบรถเข็นผู้ป่วยจาก บริษัท ที.เอ็น.เอส.คอร์ปปอเรชั่น จำกัด

  • -
164724

ผอ.รพ.ราชวิถี รับมอบรถเข็นผู้ป่วยจาก บริษัท ที.เอ็น.เอส.คอร์ปปอเรชั่น จำกัด

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และนางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รับมอบรถเข็นผู้ป่วย (เปลนั่ง) จำนวน 5 คัน จากบริษัท ที.เอ็น.เอส.คอร์ปปอเรชั่น จำกัด โดย คุณธนิตศักดิ์ ปัญจอนันต์ยศ เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 24 มกราคม 2563

โรงพยาบาลราชวิถี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อไป

164723

Please follow and like us:

Accessibility