ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผ่าตัดทางกล้อง รพ.ราชวิถี ลงนามบันทึกความตกลง ส่งเสริมวิชาการแพทย์ การวิจัย และการฝึกอบรมด้านการผ่าตัดทางกล้อง กับ Seim Reap Provincial Hospital

  • -
website

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผ่าตัดทางกล้อง รพ.ราชวิถี ลงนามบันทึกความตกลง ส่งเสริมวิชาการแพทย์ การวิจัย และการฝึกอบรมด้านการผ่าตัดทางกล้อง กับ Seim Reap Provincial Hospital

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการเเพทย์ นำโดยนายแพทย์สอาด ตรีพงศ์กรุณา นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม ประธานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผ่าตัดทางกล้อง ลงนามบันทึกความตกลง (Letter of Agreement (LoA)) ระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผ่าตัดทางกล้องโรงพยาบาลราชวิถี (Center of Medical Excellence (CoE) for Laparoscopic-Endoscopic Surgery) และ Seim Reap Provincial Department ในด้านวิชาการแพทย์ การวิจัย และการฝึกอบรมด้านการผ่าตัดทางกล้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับความร่วมมือทางด้านวิชาการแพทย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน และอาเซี่ยน+3 โดยมี นายพิชิต บุญสุด อัครทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา และผู้บริหารรวมทั้งบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความตกลง ณ Seim Reap Provincial Hospital ราชอาณาจักรกัมพูชา วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563

ทั้งนี้ คณะแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการผ่าตัดทางกล้องโรงพยาบาลราชวิถีได้ร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในโครงการ Laparoscopic-Endoscopic Surgery for ASEAN People เพื่อเพิ่มพูนเเละพัฒนาศักยภาพในด้านการเเพทย์ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนของตนเองต่อไป

untitled-1mou-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%a1

Please follow and like us:

Accessibility