รพ.ราชวิถี ออกหน่วยพัฒนาศักยภาพแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูงสำหรับโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค

  • -
s__55107607

รพ.ราชวิถี ออกหน่วยพัฒนาศักยภาพแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูงสำหรับโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านผ่าตัดทางกล้อง สาขาศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย นายแพทย์สอาด ตรีพงษ์กรุณา ประธานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านผ่าตัดทางกล้อง , นายแพทย์ทวี รัตนชูเอก ศัลยแพทย์ทางเดินอาหาร ที่ปรึกษาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านผ่าตัดทางกล้อง และทีมบุคลากรทางการแพทย์ ออกหน่วยพัฒนาศักยภาพแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูงสำหรับโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค ณ โรงพยาบาลน่าน และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 20 -21 มกราคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วมหารือการวางแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูงในผู้ป่วยมะเร็งทางเดินอาหารและการติดเชื้อทางเดินท่อน้ำดีแบบเฉียบพลัน เพื่อขับเคลื่อนในการลดอัตราการเสียชีวิตโรคดังกล่าวในเขตสุขภาพซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขและเป็นนโยบายเร่งด่วนในขณะนี้

untitled-1%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b9%8d%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1

Please follow and like us:

Accessibility