ตรวจสอบระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย อาคารบริการและอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)

  • -
s__74915857

ตรวจสอบระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย อาคารบริการและอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)

นางสาวอุมา วันดี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ประธานกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย และคณะกรรมการ ร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย (บริษัท ไอเอฟเอสอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย รวมทั้งวางแผนติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ เพิ่มเติมของอาคารบริการและอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ณ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) วันที่ 9 มกราคม 2563

untitled-1

%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%96

Please follow and like us:

Accessibility