รพ.ราชวิถี แนะผู้เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างถูกต้อง

Accessibility