นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงานสวัสดีปีใหม่ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลราชวิถี ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ลานหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Accessibility