แนะนำกระบวนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยและเส้นทางอพยพหนีไฟ

  • -
241262_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%94_0134

แนะนำกระบวนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยและเส้นทางอพยพหนีไฟ

untitled-1

คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัยโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย ลงพื้นที่แนะนำกระบวนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยและเส้นทางอพยพหนีไฟ สำหรับหน่วยงานที่ย้ายขึ้นอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ประกอบด้วย หอผู้ป่วยชั้น 18B (โรคหลอดเลือดสมอง) , หอผู้ป่วยชั้น 22A , หอผู้ป่วยชั้น 22B และ หอผู้ป่วยชั้น 23B เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ณ อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 24 ธันวาคม 2562

%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2

Please follow and like us:

Accessibility