ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

  • -
241262_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%94_0044

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

1

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และนางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยชั้น 18B (โรคหลอดเลือดสมอง) , หอผู้ป่วยชั้น 22A , หอผู้ป่วยชั้น 22B และ หอผู้ป่วยชั้น 23B ที่ได้ย้ายไปยังอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 24 ธันวาคม 2562

2

%e0%b8%9c%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3

Please follow and like us:

Accessibility