คลินิกชุมชนอบอุ่นเครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี แจ้งปิดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยผู้ป่วยสามารถใช้บริการคลินิกที่เปิดทำการแทนได้

Accessibility