ก้าวแรกเพื่อก้าวต่อไป ของศูนย์การแพทย์ราชวิถี (Soft Opening)

  • -
191262_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%91%e0%b9%92%e0%b9%91%e0%b9%99_0149

ก้าวแรกเพื่อก้าวต่อไป ของศูนย์การแพทย์ราชวิถี (Soft Opening)

untitled-1

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ก้าวแรกเพื่อก้าวต่อไป ของศูนย์การแพทย์ราชวิถี (Soft Opening)” เพื่อให้ผู้บริจาคและบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถีได้เข้าเยี่ยมชม  และเป็นการแสดงสัญลักษณ์ในการเปิดใช้อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยจะเปิดให้บริการครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป เฉพาะผู้ป่วยใน จำนวน 3 หอผู้ป่วย คือ หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชาย หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์หญิง และหอผู้ป่วยพิเศษ 10 ก โดยจะให้บริการในชั้นที่ 22 และ 23 ของอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข , นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และอดีตผู้บริหารโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมเยี่ยมชมด้วย ณ อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี วันที่ 19 ธันวาคม 2562

2-soft-opening

Please follow and like us:

Accessibility