บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางการแพทย์

  • -
s__18497574

บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางการแพทย์

ศ.(พิเศษ)ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางการแพทย์” พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กัญชากับนโยบายระดับชาติ” โดยมี นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี , นางกัลยา ธรรมคุณ นายกสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ต้อนรับ จัดโดยสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมกับ กองการพยาบาลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 18 ธันวาคม 2562

untitled-1

%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility