รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร” ติดตามผลระยะที่ 3

  • -
s__72720458

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร” ติดตามผลระยะที่ 3

นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ติดตามผลระยะที่ 3 ในโครงการ “3 เดือน 3 กิโล โอ้โห 3 พัน” โดยงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ ทำอย่างไรไม่ให้กลับมาอ้วนอีก และลดไม่ได้เพราะอะไร โดย อ.สง่า ดามาพงษ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้อย่างถูกต้อง และเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

untitled-1

Please follow and like us:

Accessibility